Služby

ACCESS BARS

Studio Sawadee pořádá certifikovaný kurz

ACCESS BARS®

 ACCESS BARS® je léčivá metoda na bázi kvantové terapie. Vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života. Pomůže ,,vyčistit hlavu" a přináší velkou úlevu ve všech oblastech vašeho života- jako když zmáčkněte DELETE na svém vlastním počítači Jemným dotykem 32 bodů na hlavě se nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění limitů, bloků a myšlenek, které nás brzdí mít v dané oblasti života lehkost a radost.

 Jak POMŮŽE ?

 Celkový stav těla a duše se ZHARMONIZUJE.

Účinky ACCESS BARS®:

 • eliminují STRESU, únavu
 • uvolňují od BOLESTÍ různých částí těla
 • pomáhají při NEMOCECH jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémů.
 • SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ v těle a zrychlení hojení
 • odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • snížení hyperaktivity, ADHD u dětí Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • vhodné pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou.
 • VHODNÉ pro DĚTI, RODIČE, PRARODIČE . Byly prokázány blahodárné výsledky na zklidnění děti ADHD a hyperaktivní u dětí

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

Koučování:

Koučování je specifický rozhovor mezi klientem a koučem, kdy kouč klade otevřené otázky nutící klienta k hlubšímu zamyšlení nad daným tématem. Kouč  pomáhá  efektivně se  orientovat v životní situaci, najít cíle a cestu k jejich dosažení. Je to moderní způsob práce seberozvoje a efektivity vaší činnosti. Kouč je vaším partnerem na  cestě životem. Kouč neradí a nehodnotí nýbrž pomáhá otevřít jiný úhel pohledu na situaci, celé zabalit do cílového balíčku a následně realizovat. Na koučinku je krásné, že je měřitelný a nutí vás do akce.

Kouč není mentor, který vám radí co v dané situaci máte udělat. Každý je totiž největším expertem na svůj život, nikdo nikdy nebu, proto vidíme v koučování ohromný přínos pro každého kdo na sobě chce pracovat.

Dobrý kouč při zvažování efektivity koučinku pro svého klienta využívá obecných zákonitostí  Beckhardova vzorce:
N x V x PK > OZ.
Vysvětlivky:

 • N=Nespokojenost se současnou situací
 • V=Vize
 • PK=První krok
 • OZ=Odpor ke změně

 

Esenciální zvukové lázně

Jedná se o unikátní službu studia Sawadee, kdy jsme spojili dohromady prvky muzikoterapie, hloubkové relaxace, aromaterapie a magického dotyku reiky  a následné dobrovolné konzultace, do jedné služby. Zakladatelky studia Karolína a Veronika spojili své jedinečné schopnosti a poskytují takto ucelený nástroj, který vám pomůže zrelaxovat, zastavit se z běhu přítomné uspěchané doby, uvědomit si priority vašeho života, vyzdvyhnout a najít svůj skrytý potenciál.

Každá seance se skládá ze stanovení záměru vstupní představení, relaxace s doprovodem léčivých hudebních nástrojů. Doporvod  v průběhu celé seance probíhá za podpory specielně namíchaných esencí, které si vtíráte sami na tělo. V průběhu celé relaxace vám dočerpáme energii a vyrovnáme disbalance pomocí reiki ( dobrovolné )

Jednotlivé seance jsou rozděleny do bloků po 14 dnech, kdy každá seance je určena jednotlivým záměrům, které chceme v životě dosáhnout.

Lze využít i jako firemní teambulding, lze dohodnout individuální skupinové lekce.

Zvukovou lázeň můžeme poskytnout také  individuálně.

 

Kraniosakrální terapie:

Zakladatelem této metody je považován Dr. Sutherland a následně i americký chirurg Dr. Upledger, který tuto techniku dál rozvíjel . Oba tito muži se zajímali ve svých výzkumech o lidskou lebku. Zjistili, že jednotlivé lebeční kosti jsou do sebe zakousnuty jako dětská skládanka a lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb.

Při pozorování a zkoumání tedy došli k tomu, že tyto mikropohyby se dají experimentálně napodobit a je také možné je cítit rukama.Tento zmínění pohyb se nazývá kraniosakrální-rytmus, jedná se o frekvence pulzace mozkomíšního moku.

Tato čirá tekutina funguje jako hydraulický komponent našeho nervového systému, omývá a chrání náš mozek a míchu.

Kraniosakrální rytmus je „tepová“ frekvence nervové soustavy a je hlavním ukazatelem a korektorem kvality fungování našeho vnitřního počítače řídícího veškeré procesy. Tento pohyb mozkomíšního moku se přenáší do všech buněk a mezibuněčných prostorů, orgánu, tkání a cév a terapeut je schopen ho jemným dotykem nahmatat.

V rámci terapie se pak s tímto rytmem pracuje, terapeut se snaží klientovo tělo vrátit zpátky do ztracené rovnováhy.

Pracuje s celým tělem – od hlavy a jejích lebečních kostí ,,kranium,, až po kost křížovou ,,sakrum,, a se všemi nervovými strukturami až po tvrdou plenu mozkovou, což je membrána která kryje a ochraňuje náš mozek.

Často přináší hlubokou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, zbavuje tíhy, navrací pacienta ke komunikaci s vlastním tělem a jeho schopností samouzdravování. Je to praktika doplňková k dalším manuálním terapiím které se používají ve fyziopterapii. 

 

 Terapie Cesta

Jde o metodu fungující na úrovni psycho-neuro-endokrino-imunitního systému (PNEI)

Podle výsledků výjimečného výzkumu z oblasti buněčné medicíny (Dr. Candace Pertová) o vlivu potlačených vzpomínek na naše buňky je jednoznačně dokázáno, že kdykoliv prožíváme silnou emoci, kterou potlačíme nebo uzavřeme, dochází v těle ke specifickým chemickým změnám.

Tyto změny ovlivňují buněčné receptory, čímž dojde k zablokování vzájemné komunikace těchto a ostatních buněk v těle. Pokud tyto buňky zůstanou zablokovány delší dobu, existuje zvýšené riziko, že v případě vzniku nemoci.

 

Hlubinná regrese

 Je individuální forma psychoanalýzy, která funguje s podvědomím klienta. Soustředí se hlavně na psychosomatické nemoci, skryté zdroje bolesti a nechtěnné vzorce chování. 

Arteterapie

Arteterapie je forma terapie, kde klient vytváří umělecká díla, aby vyjádřil své pocity a myšlenky. Tato kreativní činnost může pomoci zkoumat a zpracovávat emocionální a psychologické aspekty. 
 
Existují různé typy arteterapie. Některé z nich zahrnují malování, modelování hlíny, koláže a dokonce i tanec. Každý typ arteterapie může zaměřit na určité aspekty emocionálního nebo psychologického vyjádření.
terapie, neboli rekreační terapie pomocí výtvarných technik, využívá umělecké aktivity k podpoře emocionálního, fyzického a sociálního zdraví. Mohou to být malování, kreslení nebo jiné výtvarné činnosti, které pomáhají klientům vyjádřit a zpracovat své pocity. 
 
Arteteraputická metoda je ideální pro jemnou a velmi neivazivní (firemní)skupinovou terapii.
Kdy si jedinci mezi sebou uvědomují jak lépe spolu komunikovat, spolupracovat a rozvíjet vzájemnou empatii. 
 • Ideální pro firemní teambulding
 • Školy a školky
 • Rodinná terapie
 
 
Carl Gustav Jung používal arteterapii jako součást své analytické psychologie. Věřil, že umělecký proces může odhalit nevědomé obsahy a pomoci klientům lépe porozumět sami sobě. Jung zdůrazňoval symboliku a individuaci při práci s uměleckým vyjádřením.
Jung používal metodu arteterapie tak, že povzbuzoval klienty k tvorbě uměleckých děl, jako jsou kresby, malby nebo koláže. Poté s nimi prozkoumával významy a symboly vytvořených obrazů. Jeho cílem bylo získat hlubší vhled do nevědomých aspektů osobnosti a pomoci klientům objevit vlastní symbolický význam jejich tvorby. 
Carl Gustav Jung analyzoval vytvořené obrazy především skrze symboliku a archetypy. Zkoumal opakující se motivy, barvy a postavy v uměleckém díle. Jeho analýza se zaměřovala na nevědomé obsahy, které mohou poskytnout náhled do psychických procesů klienta. Jung se také zajímal o osobní významy, které mohou vzniknout z individuálních zkušeností. Používal dialog a interpretaci k rozšíření povědomí klienta o vlastních nevědomých aspektech.
Nevědomé aspekty osobnosti jsou mentální obsahy, které nejsou přímo dostupné vědomému myšlení jedince. Jsou to myšlenky, pocity, vzpomínky a motivace, které jsou z různých důvodů mimo vědomí.  Jung věřil, že porozumění těmto nevědomým aspektům je klíčem k individuaci, procesu integrování a uvědomění si různorodých prvků osobnosti. Jde o části mysli, které mohou ovlivňovat chování a myšlení, aniž by jedinec byl vědom jejich přítomnosti.
Definoval několik typů symbolů ve své teorii:
1. **Osobní symboly:** Tyto symboly mají individuální význam pro konkrétního člověka. Mohou vycházet z osobních zkušeností a vzpomínek.
2. **Kolektivní symboly:** Jsou to symboly sdílené v širším kulturním nebo náboženském kontextu. Archetypy, jako je Matka, Sombra nebo Moudrý Stařec, jsou příklady kolektivních symbolů.
3. **Archetypy:** Univerzální a pradávné symboly, které jsou součástí kolektivního nevědomí. Příklady zahrnují Archetyp Matky, Hrdinu a Stín. Jungova teorie symbolů zdůrazňuje, že symboly mají hluboký psychický význam a mohou poskytovat vhled do nevědomých procesů v osobnosti.
 
Symboly mohou poskytovat vhled do nevědomých aspektů osobnosti tím, že odhalují emocionální, archetypální nebo kulturní významy. Když se jedinec zabývá symbolem, může to pomoci porozumět skrytým motivacím, konfliktům nebo vzorcům chování. Jung věřil, že práce s symboly může vést k uvědomění a integrování nevědomých částí osobnosti, což podporuje celkový psychologický rozvoj. Symboly mohou být jakýmsi klíčem k hlubšímu porozumění vlastnímu já a světu kolem.
 
Metoda Pouring s artetarepeutickými prvky
 
Metoda slívání akrylových barev je známá jako "acrylic pouring" nebo také "pour painting." Tato technika vytváření abstraktních obrazů je založená na nalévání nebo slévání akrylových barev na plátno nebo jiný podklad. Pro dosažení jedinečných efektů jsou často používány různé metody, jako je "dirty pour," "flip cup," nebo "swipe." Základní postup zahrnuje smíchání barev s médii pro lítí, jako je médium na lítí nebo silikonový olej, a pak nalití směsi na povrch. Během tohoto procesu vznikají zajímavé textury a vzory, když se barvy míchají a prolínají. Tato technika se stala oblíbenou pro svou jednoduchost a  svou spontánnost a nepravidelnost výsledků. Je to skvělý způsob, jak experimentovat s barvami a tvořit jedinečná abstraktní umělecká díla. Bez předchozí zkušenosti a nulového  výtvarné zdatnosti vznikne krásné umělecké dílo.
Metoda slívání akrylových barev je efektivním nástrojem v arteterapii. Zde je několik způsobů, jak ji lze využít:
1. **Výrazový výboj emocí:** Proces slívání barev může pomoci klientům vyjádřit své emoce bez potřeby přesného plánování nebo kreslení. Vznikající vzory mohou odrážet skryté pocity.
2. **Nepředvídatelnost a akce:** Nepředvídatelnost výsledků může povzbudit klienty k přijímání nejistoty a flexibilitě, což jsou důležité dovednosti v arteterapii.
3. **Symbolika barev:** Každá barva může mít různé psychologické a emocionální asociace. Klienti mohou být povzbuzeni k výběru barev podle svých pocitů a zvážit, jak barvy odrážejí jejich stav mysli.
4. **Podpora kreativity:** Metoda slívání nabízí prostor pro experimentování a objevování nových technik. To může podporovat kreativitu a odvahu zkoušet nové přístupy.
5. **Vytváření prostoru pro rozhovor:** Kromě tvorby samotných obrazů může proces vytváření v arteterapii sloužit jako vstupní bod k rozhovoru o významech, vzorcích a emocích spojených s vytvořeným dílem. Celkově lze metodu slívání akrylových barev v arteterapii využít k podpoře vyjádření emocí, kreativního procesu a rozvoje vhledu do vlastních pocitů a myšlenek.

 

 Eneagram

 Velmi šikovná metoda sebepoznání a sebeuvědomění. Založeno na 9 typologií osobnosti, kdy každé 3 vedle sebe jdoucí typologie jsou ovlivněny bud intuicí, srdcem nebo rozumem. Hlavní myšlenka eneagramu se opírá o zásadu, že každý člověk má nějaký hlavní rys, který se podobá ose, kolem které se soustředí celý život osobnosti. Tato "fixace" se vztahuje k obrannému mechanismu, který jsme si utvořili v dětství. Toto  lpění je nevědomé a  projevuje v našich zvycích a omezuje náš pohled na svět.  Jde tedy o nalezení svého typu, studium vlastní automatiky, opakujících se základních životních témat; studium stínů, skrytých motorů a mechanik vlastního charakteru; studium vašich partnerů ve vztazích a v práci se zaměřením na to, jak mohu pozorovat svět jejich očima.

 Aromaterapie

Aromaterapie je forma alternativní medicíny, která využívá esenciálních olejů z rostlin k podporování fyzického a psychického zdraví. Tito oleje se získávají extrakcí z květů, listů, kůry a kořenů rostlin. Aromaterapie může být aplikována různými způsoby, včetně inhalace, masáží, koupelí nebo používání aroma difuzérů. Různé esenciální oleje mohou mít různé účinky, například uklidňující, povzbuzující nebo protizánětlivé. Je důležité používat esenciální oleje s opatrností a poradit se s odborníkem, pokud máte nějaké zdravotní problémy.
 
Aromaterapii můžete využít v každodenním životě několika způsoby:
1. Aroma difuzér: Používejte difuzér na rozptylování esenciálních olejů ve vašem domově. Například levandule pro uklidnění nebo citrusové oleje pro povzbuzení.
2. Masáž: Přidejte několik kapek esenciálního oleje do nosiče (jako je mandlový olej) a použijte ho při masáži pro relaxaci nebo zmírnění bolesti.
3. Aromaterapeutická koupel:** Přidejte pár kapek oblíbeného esenciálního oleje do teplé koupele pro relaxaci a odreagování po náročném dni.
4. Aroma v polštářích nebo oblečení: Přidejte několik kapek na látku nebo polštář, abyste si vytvořili uklidňující prostředí při odpočinku.
5. Inhalace: Přiložte pár kapek esenciálního oleje na kapesník a inhalujte vůni pro okamžitou čerstvost. Pamatujte, že každý esenciální olej může mít různé účinky, a proto je dobré vybírat je podle vašich potřeb a preferencí.
 
Esenciální oleje mohou mít různé účinky na fyzické i psychické zdraví. Některé z běžných účinků zahrnují:
1. **Relaxace:** Oleje jako levandule nebo bergamot mohou pomoci uvolnit napětí a snížit stres.
2. **Osvěžení:** Citrusové oleje, jako jsou pomeranč nebo citron, mohou povzbudit a zvýšit energii.
3. **Podpora spánku:** Levandule, máta nebo heřmánek mohou napomoci lepšímu spánku a uklidnění.
4. **Podpora koncentrace:** Rozmarýn nebo eukalyptus mohou pomoci povzbudit mysl a zvýšit koncentraci.
5. **Léčba nachlazení:** Eukalyptus nebo tea tree olej mají antivirové vlastnosti a mohou pomoci při nachlazení.
6. **Zmírnění bolesti:** Oleje jako máta nebo jalovec mohou poskytovat úlevu od bolesti nebo svalového napětí. Je důležité si být vědom toho, že reakce na esenciální oleje mohou být individuální. Před použitím esenciálního oleje si přečtěte pokyny a zvážte případné alergie nebo citlivosti.
 
 

Metamorfní technika

Specifická svou jednoduchostí, hlubokou účinností a dostupností. Je to metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží, ale technikou, která pomáhá dát nový impuls naší vlastní vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít náš potenciál.  Aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. Důležitým detailem je, že při této metodě není třeba diskutovat o osobních problémech či zdravotních potížích. Příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro uvolnění citových a emocionálních bloků a schémat, utvořených v období prenatálního vývoje. Takto vytvořené energetické bloky se pak odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické nerovnováhy, různých stresů a poruch chování. Je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře, chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození. Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost regenerace.

Rain drop masáž

Raindrop masáž je technika, která kombinuje prvky aromaterapie, reflexologie a masáže. Při této masáži jsou na páteř klienta aplikovány různé esenciální oleje, které mají antivirové a relaxační vlastnosti. Následně jsou tyto oleje vmasírovány pomocí specifických pohybů a technik. Celý proces má za cíl podpořit celkový pocit pohody a relaxace.
Raindrop masáž může potenciálně přinést několik zdravotních výhod. Esenciální oleje používané při této masáži mají antivirové a protizánětlivé vlastnosti, což může podporovat imunitní systém. Masáž samotná může pomoci uvolnit napětí ve svalech, zlepšit krevní oběh a celkově přinést relaxaci. Tento typ masáže byl vynalezen propojení více terapeutických přístupů, zahrnuje prvky reflexologie, aromaterapie a masáže. 
 

Face yoga, estetické tejpování

Při obličejové józe se provádějí specifické cviky pro posílení a uvolnění obličejových svalů. Například cvičení na napnutí rty nebo masáž obličejových svalů. 
 
Cvičení obličejové jógy může pomoci posílit a uvolnit obličejové svaly, což může přispět k prevenci vrásek a celkově zlepšit tonus pleti. Někteří lidé také uvádějí, že to může napomoci relaxaci a celkovému pocitu pohody.  Naučíme vás jak si z facejogy udělat příjemný každodenní rituál bez zbytečného přemáhání.
 
Estetické tejpování je technika, kdy se na tělo aplikují speciální elastické pásky, nazývané kinesiologické nebo léčebné pásky, za účelem podpory svalů, zlepšení krevního oběhu a redukce bolesti. Tato metoda může být využívána i pro estetické účely, například ke zlepšení postavy. 
Aplikace estetického tejpování na obličej je citlivý proces. Při tomto postupu se elastické pásky umístěné na kůži mohou pomoci vytvarovat obličejové rysy nebo podporovat tonus kůže. 
Proces obličejové jógy a estetického tejpování je provádět pod vedením zkušeného odborníka.
 

 

 

 Klasická a sportovní masáž s prvky fyzioterapie

Masáž je praxe, ve které se používají různé techniky, jako jsou tlak, tření nebo hmatání, k manipulaci s měkkými tkáněmi těla. Cílem masáže je uvolnění napětí, zlepšení krevního oběhu a celkového stavu pohody. 
Pravidelná masáž je vhodná pro lidi, kteří mají sedavé zaměstnání. Zde upřednostňujeme masáž zaměřenou na krk, ramena a záda. Pomáhá uvolnit napětí způsobené dlouhodobým sezením. Rovněž vám poradíme  jak  se  pravidelně protahovat a různá pohybová cvičení.
Nejpalčivějším problémem digitální doby je hrb a dvojitá brada.
Abyste předešli hrbu, je důležité udržovat správnou tělesnou pozici a posilovat svaly. Masáže mohou pomoci uvolnit napětí v oblasti zad a ramen. Kromě toho je důležité dbát na ergonomii při sezení a pravidelně cvičit pro posílení svalů. 
 
Sportovní masáže se zaměřují na svaly používané při sportu. Pomáhají zlepšit pružnost, urychlit regeneraci a snížit riziko zranění. Typicky se zaměřují na konkrétní oblasti těla, které jsou zatěžovány sportovní aktivitou. 
 
Pro sportovce je doporučeno podstupovat sportovní masáže pravidelně, ideálně jednou až dvakrát týdně. To může pomoci udržet svalovou pružnost, urychlit regeneraci a prevenci zranění. Frekvence však může záviset na intenzitě tréninku a individuálních potřebách. 
 
ACCESS BARS

Studio Sawadee pořádá certifikovaný kurz

ACCESS BARS®

 

ACCESS BARS® je léčivá metoda na bázi kvantové terapie. Vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života. Pomůže ,,vyčistit hlavu" a přináší velkou úlevu ve všech oblastech vašeho života- jako když zmáčkněte DELETE na svém vlastním počítači Jemným dotykem 32 bodů na hlavě se nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění limitů, bloků a myšlenek, které nás brzdí mít v dané oblasti života lehkost a radost.

 Jak POMŮŽE ?

 Celkový stav těla a duše se ZHARMONIZUJE.

Účinky ACCESS BARS®:

 • eliminují STRESU, únavu
 • uvolňují od BOLESTÍ různých částí těla
 • pomáhají při NEMOCECH jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémů.
 • SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ v těle a zrychlení hojení
 • odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • snížení hyperaktivity, ADHD u dětí Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • vhodné pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou.
 • VHODNÉ pro DĚTI, RODIČE, PRARODIČE . Byly prokázány blahodárné výsledky na zklidnění děti ADHD a hyperaktivní u dětí
 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz